Futbol veterans

El Consell Esportiu del Baix Camp, conjuntament amb la Diputació de Tarragona, convoca i organitza el campionat intercomarcal de futbol, categoria veterans, que es regirà per les següents normes generals:

  • Tots els jugadors participants hauran de tenir 30 anys complerts en el moment d’iniciar-se el partit.
  • Tots els jugadors hauran de tenir llicència del Consell Esportiu del Baix Camp. 

Seguint les directrius de la nova Llei de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, de 1999 i refosa el 2000, tots els jugadors hauran de contractar una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil. El preu de l'assegurança la podeu consultar al document de NORMATIVA 2019 - 2020 (inclós en aquesta pàgina web).

El Consell Esportiu del Baix Camp es reserva el dret d’admissió d’equips i jugadors, per tal de garantir el normal desenvolupament de la competició sota els criteris d’esportivitat i bones maneres.