Promoció esportiva

Fem arribar la pràctica esportiva i l’activitat física al màxim nombre de poblacions de la comarca

Els programes de promoció esportiva del nostre Consell Esportiu pretenen fer arribar la pràctica esportiva i l’activitat física al màxim nombre de poblacions de la comarca, tenint en compte que totes les persones hi tenen dret. 

També pretenen prioritzar actituds i valors com l’esforç per damunt de la victòria, el respecte per damunt de la rivalitat, la cooperació per damunt de l’individualisme i els hàbits saludables per damunt de les tendències nocives.

Natació a la comarca i natació per a nadons

Cursets de natació durant el curs escolar.
Per a totes les edats, a partir de 4 mesos.

Natació adaptada

Programa adreçat a infants, joves i adults amb discapacitat, amb edats que van des dels 4 mesos als 99 anys.

Casals i colònies d’estiu

Gaudiu d’unes vacances plenes d'activitats esportives i de lleure.

Trobades d'alumnes en horari lectiu

Hi participen conjuntament diferents centres educatius, de 3r d’Educació Primària a 2n de Batxillerat. 

Esport + Baix Camp

Programa destinat a organitzar activitats esportives, educatives, culturals i de lleure per a AMPAS, centres educatius, entitats i/o ajuntaments.

Escola Comarcal de Bàdminton

Iniciació i perfeccionament del bàdminton, per a infants i joves de 5 a 17 anys.

Activitats físic esportives per adults

Programa de gimnàstica i activitats dirigides per a gent adulta i de la tercera edat.

Pla català de l'esport a l'escola

Posem a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives.

Generalitat de Catalunya

En col·laboració amb la Secretaria General de l'Esport.