Natació adaptada

Image
Veuràs el què ets capaç de fer!

Programa adreçat a infants, joves  i adults amb discapacitat, amb edats que van des dels 4 mesos als 99 anys

Aprofita els beneficis que reporta el medi aquàtic i les característiques de la natació per millorar l’autonomia de les persones amb disminucions, tant des del punt de vista físic com psicològic, i contribuir a la seva integració

Aquesta activitat és fruit d’un acord amb l’Ajuntament de Reus i es duen a terme els dissabtes al matí a la piscina coberta del Reus Deportiu, durant el curs escolar i durant el mes de juliol a les tardes.

El mitjà aquàtic aporta nombrosos beneficis dins del conjunt de les teràpies físiques i l’utilitzem com a “element favorable” per estimular nous patrons motrius i potenciar les capacitats físiques. L’aigua exerceix un efecte terapèutic que incideix positivament en el desenvolupament relacional i psicomotriu.

Informació curs 2021 - 2022

Característiques dels cursets

50 minuts

Reus Deportiu

Dissabte a la tarda o diumenge al matí.

Entre les 9h i 14h i entre les 16h i 19h

S’ha d’omplir la fitxa d’inscripció i adjuntar:

Informe mèdic del/la participant

Una fotocopia del DNI del/la participant o del llibre de família*

Una fotocopia de la targeta sanitària del CatSalut*

Una fotografia mida carnet*

Dades complertes del número IBAN i del compte bancari

Preus *

*Per a persones empadronades a la ciutat de Reus (si esteu empadronats/es fora de Reus consulteu els preus de l'activitat a l'adreça de correu electrònic ogarcia@cebc.cat)

INFANTS menors de 18 anys

35,00 €
  • En el moment de formalitzar la inscripció (primer mes)
  • +
35,00 €
  • Mensuals. Quota (8 rebuts domiciliats)
315,00 €
  • Un únic pagament (preu per tot l'any)

Adults majors de 18 anys

36,00 €
  • En el moment de formalitzar la inscripció (primer mes)
  • +
36,00 €
  • Mensuals. Quota (8 rebuts domiciliats)
324,00 €
  • Un únic pagament (preu per tot l'any)
Per qualsevol dubte contacteu amb l'Olga Garcia: ogarcia@cebc.cat