PLA D'IGUALTAT

PLA D'IGUALTAT

Des del 4 d’abril passat el Consell Esportiu del Baix Camp ja disposa del Pla d’Igualtat d’oportunitats actualitzat i aprovat per totes les parts implicades.

Aquest conjunt de mesures adoptades serviran per aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes al lloc de treball, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Aquest document es troba publicat a la web del CE Baix Camp (www.cebc.cat) dins el portal de Transparència de l’entitat.