Forma't com a monitor/a esportiu/va

Forma't com a monitor/a esportiu/va

El Consell Esportiu del Baix Camp organitza els cursos de Monitor/a d’activitats de Dinamització en l’àmbit poliesportiu i el Curs d'iniciació a monitor/a en DANSES URBANES

La formació esdevé una eina clau per a que els /les professionals del món de l’esport, del lleure i de l’educació millorin els seus coneixements, habilitats i per  adaptar-se a les demandes i necessitats tant socials com del propi entorn.

Amb aquests certificats també podràs formar part de la nostra borsa de treball.

A QUÈ ESPERES?

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

CONTRACTES EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES
BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL AL BAIX CAMP

 

En data 11 de juliol de 2019, el Consell Esportiu del Baix Camp, va sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la contractació de 2 persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil per treballar un període de 6 mesos d’acord amb l’ordre TFS/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
En data 9 d’octubre de 2019, el Servei d’Ocupació de Catalunya ens va fer arribar la resolució per a poder contractar 2 joves de garantia juvenil dels següents perfils: TÈCNICS/QUES ESPORTIUS/VES

Entre el 10 el 28 d’octubre de 2019 es van realitzar les proves de selecció d’aquestes persones que iniciaran el seu contracte el dia 31 d’octubre de 2019.