Gestió esportiva

Image

Una gestió eficaç i amb totes les garanties legals.

El Consell Esportiu del Baix Camp, proporciona assessorament als ajuntaments i les entitats de la comarca, i a més, compta amb una línia de treball més especialitzada oberta a tot tipus d’empreses, entitats i institucions de qualsevol àmbit territorial. La finalitat és oferir estudis i projectes d’àmbit esportiu com ara:

  • Mapes d’instal·lacions Esportives Municipals (MIEM)
  • Plans directors
  • Projectes de gestió
  • Plans de Gestió (manteniment, neteja, comunicació...)
  • Estudis de viabilitat tècnica, econòmica i esportiva
  • Programació d’activitats...

Tanmateix, continuem amb la tasca de recerca i creació de noves activitats, seguint les noves tendències en matèria d’esport i educació i adaptant-nos a les característiques de les persones i els col·lectius a qui van destinades. 

PER A MÉS INFORMACIÓ i PRESSUPOSTOS
podeu enviar un e-mail a Joan Bartolí: jbartoli@cebc.cat 

o trucar-nos al telèfon 977 334 063