Llistat de resolucions del Comitè d'Apel·lació de la competició de Futbol Vetarans del curs 2018 - 2019.