Competicions escolars

Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)

#PROTOCOLJEEC | Consulta el protocol de represa dels JEEC a la pàgina de la Unió de Consells Esportius (UCEC):  

https://www.ucec.cat/carpeta20/noticies/protocol_represa_UCEC.pdf