PÒLISSA D'ACCIDENTS ESPORTIUS

És obligatori que tots els/les esportistes que participin en les competicions i activitats del Consell Esportiu tinguin tramitada l’assegurança d’accidents esportius i responsabilitat civil.

Aquesta assegurança es tramita automàticament amb la llicència esportiva del Consell Esportiu del Baix Camp.