Llistat de resolucions del Comitè de Competició dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya a la comarca del Baix Camp.

Tot allò que no està especificat en aquestes normes i que pugui afectar al desenvolupament de les activitats, es regirà per la normativa de la UCEC i les Normes de Disciplina Esportiva del Consell Català de l’Esport.

La participació en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya implica la total acceptació d’aquestes normes.