Pla Català de l'Esport a l'Escola

Image
Fem arribar la pràctica esportiva a tothom

El Pla pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

El desenvolupament d'aquest Pla al Baix Camp fa que sigui necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents:

  • Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d'Educació i de la Presidència (Secretaria General de l'Esport)
  • Centres educatius públics i concertats
  • Consell Esportiu
  • Ajuntaments de la comarca
Objectius generals
  • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
  • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
  • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres.
  • Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
  • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.
Punts clau
Requisits per formar part del Pla Català
Més informació ...
SI VOLEU FORMAR PART DEL PROGRAMA i
OPTAR ALS AJUTS ECONÒMICS PER DUR-LO A TERME 
envieu un e-mail a la Tere Cousillas: tcousillas@cebc.cat