Natació adaptada

Image
Veuràs el què ets capaç de fer!
Aprofita els beneficis que reporta el medi aquàtic i les característiques de la natació per millorar l’autonomia de les persones amb disminucions, tant des del punt de vista físic com psicològic, i contribuir a la seva integració

Aquest programa adreçat a infants, joves  i adults amb discapacitat, amb edats que van des dels 4 mesos als 99 anys i és fruit d’un acord amb l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp.

El mitjà aquàtic aporta nombrosos beneficis dins del conjunt de les teràpies físiques i l’utilitzem com a “element favorable” per estimular nous patrons motrius i potenciar les capacitats físiques. L’aigua exerceix un efecte terapèutic que incideix positivament en el desenvolupament relacional i psicomotriu.

Informació curs 2023 - 2024

Característiques dels cursets

50 minuts

Dissabte a la tarda, de 16h a 18h

Diumenge al matí, de 9h a 14h

S’ha d’omplir la fitxa d’inscripció i adjuntar:

Informe mèdic del/la participant

Una fotocopia del DNI del/la participant o del llibre de família

Una fotocopia de la targeta sanitària del CatSalut

Una fotografia mida carnet

Dades complertes del número IBAN i del compte bancari

Preus

Podeu escollir entre dues modalitats de pagament:

PAGAMENT TRIMESTRAL:

118,00 €
  • en 3 pagaments: en el moment de fer la inscripció, al mes de gener i al mes de març de 2024.

PAGAMENT ÚNIC (tot el curs):

354,00 €
  • en el moment de formalitzar la inscripció
Per qualsevol dubte contacteu amb l'Olga Garcia: ogarcia@cebc.cat