el consell esportiu
del baix camp

El Consell Esportiu del Baix Camp, és una entitat privada, d’interès públic i social, sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que es regeix pel Decret 267/1990 de 8 d’octubre de 1990 i pel Text únic de la Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000)

L’Assemblea General és l’òrgan superior de representació i participació i està formada per:

 • Centres i associacions escolars de la comarca
 • Clubs, associacions i federacions
 • Entitats municipals de gestió esportiva
 • Tots els Ajuntaments del Baix Camp
 • I el Consell Comarcal del Baix Camp
Volem contribuir en el benestar de les persones de totes les edats, en la integració cultural i social dels/les nouvinguts/des, en l’atenció a la gent gran i als/les discapacitats/des i, molt especialment en l’educació dels més joves.

Les funcions bàsiques del Consell Esportiu són el foment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva de caràcter no obligatori a la comarca del Baix Camp.

El Consell es preocupa perquè tots els infants i joves rebin una educació esportiva més completa i perquè l’esport arribi a tots els col·lectius. Per això, col·labora amb els ajuntaments, amb les entitats, AMPAs, centres educatius, clubs i associacions, proposant programes adaptats i destinats a millorar la salut, la integració i el benestar.

Tot i que portem una experiència de més de 40 anys, mantenim un esperit jove, amb ganes d’avançar, d’innovar i de donar un servei a la comarca cada cop més acurat.

Volem fomentar programes que contribueixin al benestar de les persones de totes les edats, a la integració cultural i social dels nouvinguts i nouvingudes, a l’atenció a la gent gran i als/les discapacitats/des i, molt especialment, a l’educació dels més joves.
 
Entenem l’esport no sols com una activitat de lleure o un espectacle sinó com:
 • una eina integradora d’inclusió i enriquiment social d’intercanvi i divulgació cultural i de convivència i comunicació;
 • un transmissor de valors i hàbits saludables: l’esforç per damunt de la victòria, el respecte per damunt de la rivalitat, la cooperació per damunt de l’individualisme, els hàbits saludables per damunt de les tendències nocives; i
 • un motor de desenvolupament, fomentant el creixement econòmic i social del Baix Camp.
Pensem que amb aquestes línies d’actuació es possible contribuir al desenvolupament físic, psíquic i social de les persones.
100% esport i valors!

A més, facilitem el personal tècnic especialitzat per serveis diversos

Disposem de personal tècnic preparat per :

 • Impartir tot tipus de disciplines esportives, formatives, culturals, d’integració, etc.
 • Per cobrir el servei de socorrisme aquàtic a les piscines municipals d’estiu i/o a les piscines cobertes del Baix Camp durant tot l’any.
 • Realitzar les últimes tendències en matèria d’activitat física, psicopedagogia, integració, arts plàstiques, etc.
 • Organitzar tot tipus d’esdeveniments, festes d’animació, festes aquàtiques, competicions i tornejos de qualsevol tipus d’esport, etc.
Aquests serveis van adreçats a Ajuntaments, centres cívics, centres oberts, instal·lacions, entitats , empreses i a qualsevol altre col·lectiu que ho demani.