Natació adaptada

Image
Veuràs el què ets capaç de fer!

Programa adreçat a infants, joves  i adults amb discapacitat, amb edats que van des dels 4 mesos als 99 anys

Aprofita els beneficis que reporta el medi aquàtic i les característiques de la natació per millorar l’autonomia de les persones amb disminucions, tant des del punt de vista físic com psicològic, i contribuir a la seva integració

Aquesta activitat és fruit d’un acord amb l’Ajuntament de Reus i es duen a terme els dissabtes al matí a la piscina coberta del Reus Deportiu, durant el curs escolar i durant el mes de juliol a les tardes.

El mitjà aquàtic aporta nombrosos beneficis dins del conjunt de les teràpies físiques i l’utilitzem com a “element favorable” per estimular nous patrons motrius i potenciar les capacitats físiques. L’aigua exerceix un efecte terapèutic que incideix positivament en el desenvolupament relacional i psicomotriu.

Informació curs 2019 - 2020

Característiques dels cursets

40 minuts

Reus Deportiu

Dissabtes al matí

Entre les 9 i 14 hores

S’ha d’omplir la fitxa d’inscripció i adjuntar:

Informe mèdic del/la participant*

Una fotocopia del DNI del/la participant o del llibre de família*

Una fotocopia de la targeta sanitària del CatSalut*

Una fotografia mida carnet*

Dades complertes del número IBAN i del compte bancari*