Competicions escolars

Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)
#PROTOCOLJEEC | Les competicions d'esport en edat escolar ja han començat! 
Consulta el protocol de represa dels JEEC a la pàgina de la Unió de Consells Esportius (UCEC) 
https://www.ucec.cat/carpeta20/noticies/protocol_represa_UCEC.pdf