Formació

L’eina clau per als professionals del món de l’esport

La formació esdevé una eina clau per a que els /les professionals del món de l’esport, del lleure i de l’educació millorin els seus coneixements, habilitats i per  adaptar-se a les demandes i necessitats tant socials com del propi entorn.

Cursos semipresencials de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu

Podràs treballar en les activitats dels Consells Esportius, els Ajuntaments, els Patronats Municipals , els centres educatius, les AMPAS i altres entitats esportives. També en Casals, Estades i Campus esportius.

Cursos de tutors/es de joc

Per les diferents disciplines esportives de les competicions dels Jocs Esportius Escolars organitzades pel Consell Esportiu del Baix Camp.

Cursos de mestres i professors/es d’educació física

S’intercanviaran idees, experiències i formes de treball, i es programaran i coordinaran les trobades esportives d’alumnes en horari lectiu.