CASAL D'ESTIU 2019

CASAL D'ESTIU 2019

Obertes les inscripcions al Casal D'ESTIU READY, SET GO! 2019 a l'Escola Alberich i Casas.

Més informació aquí

Assemblea general ordinària del CE del Baix Camp

Assemblea general ordinària del CE del Baix Camp

Assemblea general ordinària del Consell Esportiu del Baix Camp

Tal i com assenyalen els articles 11 i 12 dels seus estatuts, el president del Consell Esportiu del Baix Camp pot convocar assemblea general ordinària, com a mínim una vegada l’any per tractar assumptes propis de la gestió habitual de l’entitat.

Segons l’article 7 dels esmentats estatuts,

  1. l’Assemblea General és l’òrgan superior de participació i representació del Consell Esportiu del Baix Camp, la qual està integrada per tots els seus membres amb dret a vot.

L’article 8 diu: l’Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Camp la constituiran les entitats esportives, els centres escolars i les institucions públiques que participin en l’activitat esportiva escolar o hi donin suport, és a dir, ajuntaments, entitats municipals i Consell Comarcal, de la manera següent:

  1. un representant de cada centre, associació esportiva o escolar i club de la comarca o àmbit territorial corresponent que participi en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya o en les activitats que en aquest camp es duguin a terme al Baix Camp.
  2. b) un representant de cada federació esportiva catalana que participi en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de la comarca, corresponent a la seva modalitat esportiva.
  3. un representant de l’ajuntament o entitat municipal de gestió esportiva de cada localitat o zona de competició que col·labori en els Jocs Esportius Escolars.
  4. tres representants del Consell Comarcal del Baix Camp.

Les entitats que assenyalen els punts a) i b) han d’estar inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat.

Per tot això, Josep Llebaria i Nolla, president del Consell Esportiu del Baix Camp, convoca assemblea general ordinària, amb el següent ordre del dia:

  • Aprovació de la memòria esportiva del curs 2017-2018
  • Liquidació del pressupost i aprovació del tancament comptable del curs 2017-2018
  • Aprovació del pressupost del curs 2018-2019

L’assemblea general ordinària del Consell Esportiu del Baix Camp, tindrà lloc el dia 30 de gener de 2019, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Baix Camp, C/ Doctor Ferran, núm. 8, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria.

Per tenir dret a veu i vot en l’Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Camp, s’ha de ser el representant legal de la institució, entitats o organisme corresponent. En cas que el representant no sigui l’esmentat, només es podrà representar el vot amb un escrit d’autorització del representant legal. En cap cas es podrà acceptar el vot per correu o delegat.

 

Josep Llebaria i Nolla

President del Consell Esportiu del Baix Camp

Reus, 28 de desembre de 2018

37a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2019

37a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2019

El 14 de gener finalitza el termini per fer les esmenes i rectificacions de les inscripcions de la 37a Olimpíada escolar Reus 2019.

Més informació a la web de l'Olimpíada Escolar.

PREUS ESPECIALS dels nostres cursets de natació

PREUS ESPECIALS dels nostres cursets de natació

Consulta els nostres preus especials a partir del 2 de desembre, dels nostres cursets de natació fins el mes de juny. Trobaràs tota la informació a l'apartat Natació a la comarca.

Oberta la inscripció al Campionat de Futbol Sala per a AMPAs

Oberta la inscripció al Campionat de Futbol Sala per a AMPAs

NOU TERMINI PER FER INSCRIPCIONS: fins el 19 de novembre de 2018

El Consell Esportiu del Baix Camp, convoca i organitza el Campionat de futbol sala d'adults per a AMPAS/AMIPAS de Centres Educatius de la comarca del Baix Camp, que es regirà per les següents normes generals:

  • Tots els jugadors participants hauran de tenir 18 anys complerts en el moment de fer la inscripció de l'equip.
  • Tots els jugadors hauran de tenir la llicència del CE Baix Camp

La Normativa 2018 -2019 del campionat amb el preu d'inscripció dels equips, els trobareu en aquest enllaç.